สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสรรพยา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสรรพยา

241

2

0

91

93

93

0

24

0

69

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 2 สิงหาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 9 สิงหาคม 2562 10 1 0 9 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 9 0 10 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 16 สิงหาคม 2562 21 0 0 19 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 3 0 10 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 5 0 10 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ