สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสรรพยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 2 สิงหาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 9 สิงหาคม 2562 10 1 0 9 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 9 0 10 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 16 สิงหาคม 2562 21 0 0 19 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 3 0 10 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 5 0 10 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ