สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวัดสิงห์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 5 0 34 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 1 สิงหาคม 2562 40 1 0 39 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
8 โรงเรียนวัดหนองพญา หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองอีเช้ง หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมัน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลากลางบ้านดอนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้อย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านท่านจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่น 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลากลางบ้านดอนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้อย 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 9 สิงหาคม 2562 40 28 0 3 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 14 สิงหาคม 2562 73 63 0 3 66 66 0 2 0 64 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 15 สิงหาคม 2562 65 60 0 0 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
19 โรงเรียนวัดหนองพญา หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 16 สิงหาคม 2562 71 57 0 11 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
21 โรงเรียนวัดหนองพญา หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 19 สิงหาคม 2562 20 5 0 3 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 20 สิงหาคม 2562 60 55 0 0 55 55 0 7 0 48 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 21 สิงหาคม 2562 60 54 0 0 54 54 0 6 0 48 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 22 สิงหาคม 2562 45 36 0 1 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 23 สิงหาคม 2562 76 75 0 0 75 75 0 9 0 66 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 26 สิงหาคม 2562 106 89 0 3 92 92 0 1 0 91 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 27 สิงหาคม 2562 105 63 0 0 63 63 0 8 0 55 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 28 สิงหาคม 2562 35 4 0 3 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 30 สิงหาคม 2562 20 3 0 16 19 19 0 6 0 13 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 4 กันยายน 2562 20 1 0 15 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 5 กันยายน 2562 20 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 16 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 24 กรกฎาคม 2563 10 1 0 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ