สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมโนรมย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 1 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 2 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
6 ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 8 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 9 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 5 กันยายน 2562 15 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 17 กันยายน 2562 20 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
19 ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 24 กันยายน 2562 20 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศบกต.ตำบลไร่พัฒนา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ท่าฉนวน 26 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ