สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองชัยนาท

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองชัยนาท

122

0

0

54

54

54

0

0

0

54

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 12 กรกฎาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 19 กรกฎาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 26 กรกฎาคม 2562 6 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 2 สิงหาคม 2562 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 8 สิงหาคม 2562 11 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 14 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 16 สิงหาคม 2562 16 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 21 สิงหาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 23 สิงหาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 6 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 13 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 20 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 27 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ