สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองชัยนาท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 12 กรกฎาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 19 กรกฎาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 26 กรกฎาคม 2562 6 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 2 สิงหาคม 2562 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 8 สิงหาคม 2562 11 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 14 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 16 สิงหาคม 2562 16 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 21 สิงหาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 23 สิงหาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 6 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 13 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 20 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 27 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 8 ตุลาคม 2562 15 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 9 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 10 ตุลาคม 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 11 ตุลาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท 25 ตุลาคม 2562 28 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
26 ทดสอบระบบ 24 เมษายน 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ