สรุปยอดห้องสอบ อำเภออินทร์บุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 20 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 21 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 27 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 28 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 7 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ