สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 27 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 8 0 19 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 28 สิงหาคม 2562 30 25 1 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 29 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 29 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 19 กันยายน 2562 45 29 0 1 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 20 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 20 กันยายน 2562 70 57 0 5 62 62 0 24 0 38 รายชื่อ