สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าช้าง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าช้าง

425

164

1

6

171

171

0

36

0

135

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 27 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 8 0 19 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 28 สิงหาคม 2562 30 25 1 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 29 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 29 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 19 กันยายน 2562 45 29 0 1 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 20 กันยายน 2562 70 57 0 5 62 62 0 24 0 38 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 20 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ