สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรหมบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 24 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 25 กันยายน 2562 60 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 26 กันยายน 2562 60 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 27 กันยายน 2562 60 0 0 48 48 48 0 1 0 47 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 27 27 27 0 27 0 0 รายชื่อ