สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรหมบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพรหมบุรี

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ