สรุปยอดห้องสอบ อำเภอค่ายบางระจัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอค่ายบางระจัน

485

130

0

1

131

131

25

0

0

106

1. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 16 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 23 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 30 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 6 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 13 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 20 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 29 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 3 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 5 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน 10 กันยายน 2562 80 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 12 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 17 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. หอประชุมที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน 19 กันยายน 2562 120 82 0 1 83 83 25 0 0 58 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 24 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 26 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ