สรุปยอดห้องสอบ อำเภอค่ายบางระจัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 16 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 23 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 30 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 6 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 13 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 20 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 29 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 3 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 5 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน 10 กันยายน 2562 80 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 12 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 17 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน 19 กันยายน 2562 120 77 0 1 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 24 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 26 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ