สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางระจัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางระจัน

54

35

0

15

50

50

0

4

0

46

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 17 กันยายน 2562 24 19 0 4 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 18 กันยายน 2562 26 16 0 7 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 19 กันยายน 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ