สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี

39

3

9

0

12

12

1

0

0

11

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 22 สิงหาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 5 กันยายน 2562 6 0 6 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 12 กันยายน 2562 6 2 2 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 19 กันยายน 2562 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 26 กันยายน 2562 6 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 3 ตุลาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ