สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 22 สิงหาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 5 กันยายน 2562 6 0 6 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 12 กันยายน 2562 6 2 2 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 19 กันยายน 2562 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 26 กันยายน 2562 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 3 ตุลาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ