สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 23 กรกฎาคม 2562 70 0 0 44 44 44 0 12 0 32 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 13 สิงหาคม 2562 200 0 0 113 113 113 0 0 0 113 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 131 131 131 0 1 0 130 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 15 สิงหาคม 2562 210 0 1 169 170 170 0 0 0 170 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 16 สิงหาคม 2562 210 0 0 164 164 164 0 1 0 163 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 19 สิงหาคม 2562 280 0 0 142 142 142 0 11 0 131 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 20 สิงหาคม 2562 220 0 0 143 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 96 96 96 0 12 0 84 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 22 สิงหาคม 2562 250 0 0 199 199 199 0 0 0 199 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 98 98 98 0 4 0 94 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 26 สิงหาคม 2562 200 1 0 38 39 39 0 26 0 13 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 5 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 5 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 6 กันยายน 2562 50 49 0 2 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 6 กันยายน 2562 15 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 9 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 10 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 10 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 11 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 11 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 23 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 23 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 24 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 25 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 25 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 26 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช 27 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 27 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ