สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำสนธิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 วัดซับสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 วัดกุดตาเพชร 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 วัดกุดตาเพชร 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อบต.เขาน้อย 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 วัดกุดตาเพชร 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 วัดซับสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 วัดกุดตาเพชร 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 วัดซับสมบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 วัดกุดตาเพชร 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 วัดกุดตาเพชร 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 วัดซับสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 วัดกุดตาเพชร 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 วัดกุดตาเพชร 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 วัดซับสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 วัดกุดตาเพชร 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 วัดกุดตาเพชร 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 วัดกุดตาเพชร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 วัดซับสมบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 วัดกุดตาเพชร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 วัดกุดตาเพชร 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 วัดกุดตาเพชร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 วัดซับสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 วัดกุดตาเพชร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 วัดกุดตาเพชร 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 วัดกุดตาเพชร 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาประชาคม ม.2 ลำสนธิ 5 กันยายน 2562 33 17 0 1 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
72 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เขาน้อย 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 6 กันยายน 2562 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศาลาประชาคม ม.2 เขาน้อย 6 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
78 วัดกุดตาเพชร 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 60 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
81 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 9 กันยายน 2562 53 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
82 ศาลาประชาคมหมู่ที่1ตำบลกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 วัดกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาประชาคมหมู่8กุดตาเพชร 10 กันยายน 2562 0 38 0 0 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
87 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 กุดตาเพชร 10 กันยายน 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 วัดกุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 อบต.กุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 50 30 2 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
91 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 อบต.กุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 วัดซับสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 วัดกุดตาเพชร 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 วัดกุดตาเพชร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สนง.เกษตร 17 กันยายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
103 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 วัดกุดตาเพชร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 18 กันยายน 2562 50 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
107 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 18 กันยายน 2562 39 38 0 0 38 38 0 2 0 36 รายชื่อ
108 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 18 กันยายน 2562 0 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
110 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 18 กันยายน 2562 120 67 1 0 68 68 0 16 0 52 รายชื่อ
111 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 บ้านสินเจริญ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 วัดซับสมบูรณ์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองรี 19 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
117 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 วัดกุดตาเพชร 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 บ้านสินเจริญ 20 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
122 ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองรี 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 วัดกุดตาเพชร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.6กุดตาเพชร 23 กันยายน 2562 60 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
125 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 23 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
126 สนง.เกษตร 23 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
127 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลกุดตาเพชร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ศาลาประชาคม ม.8 บ้านโชคชัย ตำบลหนองรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 อบต.เขาน้อย 25 กันยายน 2562 120 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
133 ศาลาประชาคม ม.8 บ้านโชคชัย ต.หนองรี 25 กันยายน 2562 35 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
134 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 2 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 อบต.เขาน้อย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 วัดกุดตาเพชร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 2 25 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ซับสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 220 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
140 วัดซับสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 อบต.เขาน้อย 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ซับสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
145 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 วัดกุดตาเพชร 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลกุดตาเพชร 27 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
148 อบต.เขาน้อย 27 กันยายน 2562 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
149 ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลกุดตาเพชร 27 กันยายน 2562 0 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
150 สนง.เกษตร 28 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 ศาลาประชาคม ม.7 บ้านวังแสนดี 28 กันยายน 2562 0 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
152 ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลหนองรี 28 กันยายน 2562 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 วัดกุดตาเพชร 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 สนง.เกษตร 30 กันยายน 2562 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
155 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 วัดซับสมบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 วัดกุดตาเพชร 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 วัดซับสมบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 วัดกุดตาเพชร 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 วัดหนองประดู่ตอ ม.9 ตำบลกุดตาเพชร 4 ตุลาคม 2562 60 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
164 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลกุดตาเพชร 4 ตุลาคม 2562 0 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
165 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 ศาลาประชาคมหมู่ 9 ต.หนองรี 6 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 วัดกุดตาเพชร 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.หนองรี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 ศาลาประชาคมหมู่ 9 ต.หนองรี 7 ตุลาคม 2562 45 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
171 ศาลาประชาคม ม.13 ตำบลหนองรี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 วัดซับสมบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 ศาลาประชาคม ม.4 ต.หนองรี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 ที่ทำการกำนัน ม.3 ตำบลกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 140 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
176 ศาลาประชาคมหมู่ 4 ต.หนองรี(หนองเกตุ) 8 ตุลาคม 2562 101 87 0 0 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 วัดกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 0 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
180 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 วัดกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 วัดกุดตาเพชร 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 วัดซับสมบูรณ์ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 อบต.กุดตาเพชร 10 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 วัดซับสมบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.หนองรี 10 ตุลาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
191 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลกุดตาเพชร 10 ตุลาคม 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
192 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 10 ตุลาคม 2562 100 92 0 1 93 93 0 11 0 82 รายชื่อ
193 อบต.กุดตาเพชร ม.2 10 ตุลาคม 2562 60 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
194 ศาลาประชาคม ม.13 ตำบลหนองรี 10 ตุลาคม 2562 60 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
195 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 11 ตุลาคม 2562 100 78 0 0 78 78 0 7 0 71 รายชื่อ
199 ศาลาประชาคม ม.7 ต.ซับสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 ที่ทำการกำนัน ม.7 ต.ซับสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 85 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
203 วัดซับสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
204 วัดกุดตาเพชร 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
205 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
206 วัดซับสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
207 วัดซับสมบูรณ์ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
208 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
209 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
210 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
211 ศาลาประชาคมบ้านหนองผักบุ้ง ต.หนองรี 17 ตุลาคม 2562 51 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
212 วัดซับสมบูรณ์ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
213 อบต.กุดตาเพชร ม.2 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
214 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
215 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 18 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
216 วัดซับสมบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
217 วัดซับสมบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
218 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
219 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
220 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
221 วัดซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
222 ศาลาประชาคมม.10 ต.หนองรี 20 ตุลาคม 2562 0 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
223 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 20 ตุลาคม 2562 20 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
224 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 21 ตุลาคม 2562 100 38 0 0 38 38 0 17 0 21 รายชื่อ
225 วัดกุดตาเพชร ม.3 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
226 วัดกุดตาเพชร 21 ตุลาคม 2562 120 89 0 0 89 89 0 67 0 22 รายชื่อ
227 ศาลาประชาคม ม.3 กุดตาเพชร 21 ตุลาคม 2562 25 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
228 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 22 ตุลาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
229 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
230 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 1 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
231 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
232 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ซับสมบูรณ์ 6 พฤศจิกายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 8 0 23 รายชื่อ
233 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ2 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
234 สำนักงานเกษตรอำเภอ2 7 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
235 วัดซับสมบูรณ์ 8 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
236 วัดซับสมบูรณ์ 2 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
237 วัดซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ 9 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ