สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำสนธิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 วัดซับสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 วัดกุดตาเพชร 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 วัดกุดตาเพชร 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 อบต.เขาน้อย 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 วัดซับสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 วัดกุดตาเพชร 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 วัดซับสมบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 วัดกุดตาเพชร 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วัดกุดตาเพชร 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 วัดกุดตาเพชร 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 วัดซับสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 วัดกุดตาเพชร 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 วัดกุดตาเพชร 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 วัดซับสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 วัดกุดตาเพชร 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 วัดกุดตาเพชร 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 วัดกุดตาเพชร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 วัดซับสมบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 วัดกุดตาเพชร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 วัดกุดตาเพชร 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 วัดกุดตาเพชร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 วัดซับสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 วัดกุดตาเพชร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 วัดกุดตาเพชร 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 วัดกุดตาเพชร 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศาลาประชาคม ม.2 ลำสนธิ 5 กันยายน 2562 33 17 0 1 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 วัดกุดตาเพชร 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศาลาประชาคม ม.2 เขาน้อย 6 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
76 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เขาน้อย 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 6 กันยายน 2562 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 60 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
81 วัดกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 9 กันยายน 2562 53 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
83 ศาลาประชาคมหมู่ที่1ตำบลกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 กุดตาเพชร 10 กันยายน 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ศาลาประชาคมหมู่8กุดตาเพชร 10 กันยายน 2562 0 38 0 0 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
88 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 อบต.กุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 วัดกุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 อบต.กุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 50 30 2 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 วัดซับสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 วัดกุดตาเพชร 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 วัดกุดตาเพชร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สนง.เกษตร 17 กันยายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
104 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 18 กันยายน 2562 0 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
106 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 18 กันยายน 2562 120 51 1 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
107 วัดกุดตาเพชร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 18 กันยายน 2562 50 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
109 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 18 กันยายน 2562 39 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
110 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองรี 19 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
112 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 บ้านสินเจริญ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 วัดซับสมบูรณ์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 วัดกุดตาเพชร 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 บ้านสินเจริญ 20 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
120 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองรี 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 สนง.เกษตร 23 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
124 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 23 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
125 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลกุดตาเพชร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 วัดกุดตาเพชร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.6กุดตาเพชร 23 กันยายน 2562 60 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
129 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 อบต.เขาน้อย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 2 25 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 วัดกุดตาเพชร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 ศาลาประชาคม ม.8 บ้านโชคชัย ตำบลหนองรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 อบต.เขาน้อย 25 กันยายน 2562 120 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
136 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 ศาลาประชาคม ม.8 บ้านโชคชัย ต.หนองรี 25 กันยายน 2562 35 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
138 ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 2 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ซับสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ซับสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 220 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
142 วัดซับสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 อบต.เขาน้อย 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลกุดตาเพชร 27 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
146 อบต.เขาน้อย 27 กันยายน 2562 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
147 ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลกุดตาเพชร 27 กันยายน 2562 0 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
148 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 วัดกุดตาเพชร 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 สนง.เกษตร 28 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 ศาลาประชาคม ม.7 บ้านวังแสนดี 28 กันยายน 2562 0 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
152 ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลหนองรี 28 กันยายน 2562 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 วัดกุดตาเพชร 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 สนง.เกษตร 30 กันยายน 2562 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
156 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 วัดซับสมบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 วัดกุดตาเพชร 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 วัดซับสมบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลกุดตาเพชร 4 ตุลาคม 2562 0 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
163 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 วัดกุดตาเพชร 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 วัดหนองประดู่ตอ ม.9 ตำบลกุดตาเพชร 4 ตุลาคม 2562 60 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
166 ศาลาประชาคมหมู่ 9 ต.หนองรี 6 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.หนองรี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 ศาลาประชาคมหมู่ 9 ต.หนองรี 7 ตุลาคม 2562 45 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
169 ศาลาประชาคม ม.13 ตำบลหนองรี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 วัดกุดตาเพชร 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 วัดกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 0 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
175 วัดกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
176 วัดซับสมบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 ศาลาประชาคม ม.4 ต.หนองรี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 ที่ทำการกำนัน ม.3 ตำบลกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 140 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
179 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 ศาลาประชาคมหมู่ 4 ต.หนองรี(หนองเกตุ) 8 ตุลาคม 2562 101 87 0 0 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
182 วัดซับสมบูรณ์ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 วัดกุดตาเพชร 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลกุดตาเพชร 10 ตุลาคม 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
191 อบต.กุดตาเพชร 10 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 อบต.กุดตาเพชร ม.2 10 ตุลาคม 2562 60 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
193 วัดซับสมบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.หนองรี 10 ตุลาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
195 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 10 ตุลาคม 2562 100 81 0 1 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
196 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 ศาลาประชาคม ม.13 ตำบลหนองรี 10 ตุลาคม 2562 60 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
198 ศาลาประชาคม ม.7 ต.ซับสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 วัดซับสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 วัดกุดตาเพชร 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 11 ตุลาคม 2562 100 71 0 0 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
203 ที่ทำการกำนัน ม.7 ต.ซับสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 85 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
204 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
205 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
206 วัดซับสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
207 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
208 วัดซับสมบูรณ์ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
209 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
210 วัดซับสมบูรณ์ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
211 ศาลาประชาคมบ้านหนองผักบุ้ง ต.หนองรี 17 ตุลาคม 2562 51 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
212 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
213 อบต.กุดตาเพชร ม.2 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
214 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
215 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
216 วัดซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
217 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
218 ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 18 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
219 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
220 วัดซับสมบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
221 วัดซับสมบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
222 ห้องประชุม กศน.อำเภอลำสนธิ 20 ตุลาคม 2562 20 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
223 ศาลาประชาคมม.10 ต.หนองรี 20 ตุลาคม 2562 0 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
224 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 21 ตุลาคม 2562 100 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
225 วัดกุดตาเพชร ม.3 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
226 วัดกุดตาเพชร 21 ตุลาคม 2562 120 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
227 ศาลาประชาคม ม.3 กุดตาเพชร 21 ตุลาคม 2562 25 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
228 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 22 ตุลาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
229 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
230 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 1 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
231 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
232 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ซับสมบูรณ์ 6 พฤศจิกายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
233 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ2 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
234 สำนักงานเกษตรอำเภอ2 7 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
235 วัดซับสมบูรณ์ 8 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
236 วัดซับสมบูรณ์ 2 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
237 วัดซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ 9 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
238 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 6 มีนาคม 2563 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
239 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 6 มีนาคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
240 อาคารห้องประชุมอบต.กุดตาเพชร 13 มีนาคม 2563 80 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
241 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 13 มีนาคม 2563 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
242 อบต.เขาน้อย 13 มีนาคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
243 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 13 มีนาคม 2563 80 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
244 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 19 มีนาคม 2563 34 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
245 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 20 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
246 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 21 พฤษภาคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
247 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 22 พฤษภาคม 2563 35 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
248 สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 25 พฤษภาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ