สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำสนธิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม ลำสนธิ

5,223

450

3

1

454

454

232

20

1

201

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. วัดกุดตาเพชร 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. วัดซับสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. วัดกุดตาเพชร 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. อบต.เขาน้อย 26 กรกฎาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13. วัดกุดตาเพชร 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. วัดซับสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. วัดกุดตาเพชร 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. วัดซับสมบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. วัดกุดตาเพชร 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. วัดหนองรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. วัดกุดตาเพชร 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. วัดซับสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. วัดหนองรี 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. วัดกุดตาเพชร 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. วัดหนองรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. วัดกุดตาเพชร 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. วัดหนองรี 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. วัดซับสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. วัดกุดตาเพชร 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. วัดกุดตาเพชร 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. วัดหนองรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. วัดกุดตาเพชร 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. วัดหนองรี 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. วัดซับสมบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. วัดกุดตาเพชร 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. วัดกุดตาเพชร 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. วัดหนองรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. วัดกุดตาเพชร 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. วัดซับสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. วัดหนองรี 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. วัดกุดตาเพชร 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. วัดกุดตาเพชร 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. วัดหนองรี 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. วัดกุดตาเพชร 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. วัดหนองรี 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ศาลาประชาคม ม.2 ลำสนธิ 5 กันยายน 2562 33 17 0 1 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
71. ศาลาประชาคม ม.2 เขาน้อย 6 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
72. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 6 กันยายน 2562 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เขาน้อย 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. วัดกุดตาเพชร 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. วัดกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 9 กันยายน 2562 53 44 0 0 44 44 0 1 0 43 รายชื่อ
78. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 0 10 1 38 รายชื่อ
79. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 กุดตาเพชร 10 กันยายน 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. วัดกุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 50 31 2 0 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
85. อบต.กุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. วัดซับสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. วัดกุดตาเพชร 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. วัดกุดตาเพชร 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 18 กันยายน 2562 45 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
94. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 18 กันยายน 2562 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. วัดกุดตาเพชร 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 19 กันยายน 2562 120 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
98. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. วัดหนองรี 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 19 กันยายน 2562 120 65 1 0 66 66 66 0 0 0 รายชื่อ
101. วัดซับสมบูรณ์ 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองรี 19 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
103. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 บ้านสินเจริญ 20 กันยายน 2562 35 21 0 0 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
105. วัดกุดตาเพชร 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 23 กันยายน 2562 120 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
107. วัดกุดตาเพชร 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110. วัดหนองรี 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112. ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 2 25 กันยายน 2562 55 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
113. วัดกุดตาเพชร 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114. วัดซับสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115. อบต.เขาน้อย 26 กันยายน 2562 120 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
116. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117. วัดหนองรี 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118. วัดกุดตาเพชร 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120. วัดกุดตาเพชร 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123. วัดซับสมบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125. วัดกุดตาเพชร 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126. วัดหนองรี 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127. วัดซับสมบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128. วัดกุดตาเพชร 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131. วัดกุดตาเพชร 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132. วัดกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133. วัดหนองรี 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134. วัดซับสมบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135. วัดกุดตาเพชร 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136. วัดหนองรี 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137. วัดซับสมบูรณ์ 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138. วัดหนองรี 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139. วัดซับสมบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140. วัดหนองรี 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141. วัดซับสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142. วัดกุดตาเพชร 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143. วัดหนองรี 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144. วัดซับสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145. วัดซับสมบูรณ์ 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146. วัดหนองรี 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147. วัดหนองรี 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148. วัดซับสมบูรณ์ 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149. วัดหนองรี 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150. วัดซับสมบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ