สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 1 17 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 13 สิงหาคม 2562 70 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 14 สิงหาคม 2562 70 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 15 สิงหาคม 2562 60 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
10 ศาลา SML ม.3 ตำบลวังทอง 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
11 ศาลา SML ม.3 ตำบลวังทอง 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 69 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
12 ศาลา SML ม.3 ตำบลวังทอง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลา SML ม.2 ตำบลยางราก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อบต.หนองมะค่า 3 กันยายน 2562 51 50 0 1 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
16 อบต.หนองมะค่า 4 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 อบต.หนองมะค่า 5 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
19 ศาลา SML ม.2 ตำบลยางราก 10 กันยายน 2562 100 0 0 97 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
20 ศาลา SML ม.2 ตำบลยางราก 11 กันยายน 2562 100 0 0 99 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
21 ศาลา SML ม.2 ตำบลยางราก 12 กันยายน 2562 100 0 0 99 99 99 0 1 0 98 รายชื่อ
22 ศาลา SML ม.2 ตำบลยางราก 13 กันยายน 2562 100 0 0 93 93 93 0 0 0 93 รายชื่อ
23 ศาลา SML ม.2ตำบลยางราก 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 25 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 26 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 27 กันยายน 2562 50 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 22 มกราคม 2563 100 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ