สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสระโบสถ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 วัดดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
33 วัดดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 วัดมหาโพธิ ม.7 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 วัดดงลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
41 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
44 วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
47 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 9 สิงหาคม 2562 40 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 13 สิงหาคม 2562 60 8 0 1 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
61 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 วัดดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 16 สิงหาคม 2562 60 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
71 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
73 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 วัดสามแยกมาเจริญ ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 วัดสามแยกมาเจริญ ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
91 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 26 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
92 วัดดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 30 สิงหาคม 2562 60 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
106 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 2 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
108 วัดดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 3 กันยายน 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
113 วัดดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 วัดดงลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 วัดมหาโพธิ ม.7 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 วัดดงลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 10 กันยายน 2562 60 20 0 6 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
129 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 วัดสามแยกมาเจริญ ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 11 กันยายน 2562 70 23 0 1 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
136 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 17 กันยายน 2562 60 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
146 วัดมหาโพธิ ม.7 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 19 กันยายน 2562 60 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
150 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 23 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
154 วัดมหาโพธิ ม.7 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 26 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
161 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 26 กันยายน 2562 150 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
162 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 27 กันยายน 2562 60 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
163 กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 วัดดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 1 ตุลาคม 2562 120 54 0 20 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
167 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 2 ตุลาคม 2562 160 35 0 10 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
168 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
173 วัดดงลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 9 ตุลาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
176 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 15 ตุลาคม 2562 240 135 0 18 153 153 0 0 0 153 รายชื่อ
181 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 16 ตุลาคม 2562 80 7 0 35 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
182 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 17 ตุลาคม 2562 220 100 0 46 146 146 0 0 0 146 รายชื่อ
183 วัดมหาโพธิ ม.7 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 18 ตุลาคม 2562 60 7 0 24 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
186 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 21 ตุลาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
187 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 22 ตุลาคม 2562 130 69 0 35 104 104 0 0 0 104 รายชื่อ
188 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
189 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
190 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 25 ตุลาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
191 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 3 ธันวาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
193 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 4 ธันวาคม 2562 60 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
194 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 5 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
195 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 6 ธันวาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 9 ธันวาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 11 ธันวาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 12 ธันวาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 13 ธันวาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 24 ธันวาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
201 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563 80 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
203 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 27 กุมภาพันธ์ 2563 100 0 0 37 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
204 สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ