สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสระโบสถ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสระโบสถ์

7,230

80

1

115

196

196

4

0

0

192

1. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 1 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 3 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 3 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 8 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 10 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 10 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 12 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 17 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 17 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 19 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 22 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 24 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 29 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 31 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
31. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
35. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 9 สิงหาคม 2562 40 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 13 สิงหาคม 2562 80 8 0 1 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
46. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 16 สิงหาคม 2562 80 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
53. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
66. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 26 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 30 สิงหาคม 2562 60 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 2 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 3 กันยายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
79. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 9 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 10 กันยายน 2562 80 20 0 6 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
89. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 11 กันยายน 2562 90 23 0 1 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
91. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 17 กันยายน 2562 80 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
96. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 19 กันยายน 2562 80 0 0 34 34 34 1 0 0 33 รายชื่อ
100. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 26 กันยายน 2562 150 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
107. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108. กศน. ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ