สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 1 16 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 25 กรกฎาคม 2562 100 0 1 34 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 66 66 66 0 1 0 65 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 6 สิงหาคม 2562 102 0 0 86 86 86 0 7 0 79 รายชื่อ
11 สหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 7 สิงหาคม 2562 101 1 0 87 88 88 0 1 0 87 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 8 สิงหาคม 2562 102 0 0 73 73 73 0 1 0 72 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 13 สิงหาคม 2562 101 0 0 77 77 77 0 2 0 75 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 14 สิงหาคม 2562 101 0 0 65 65 65 0 3 0 62 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 57 57 57 0 2 0 55 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 35 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 3 กันยายน 2562 100 0 0 31 31 31 0 4 0 27 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 4 กันยายน 2562 100 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 5 กันยายน 2562 100 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น 10 กันยายน 2562 120 102 0 14 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ 11 กันยายน 2562 180 138 0 0 138 138 0 0 0 138 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 17 กันยายน 2562 100 0 0 31 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 18 กันยายน 2562 100 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 19 กันยายน 2562 100 0 0 24 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 24 กันยายน 2562 100 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ 25 กันยายน 2562 150 115 0 5 120 120 0 70 0 50 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 3 ตุลาคม 2562 100 1 0 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 8 ตุลาคม 2562 100 1 0 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 6 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 11 ธันวาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 2 เมษายน 2563 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 3 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 4 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 5 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 6 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 7 เมษายน 2563 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 8 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 9 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 14 เมษายน 2563 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 22 เมษายน 2563 100 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 23 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 29 เมษายน 2563 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 7 พฤษภาคม 2563 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 18 พฤษภาคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 19 พฤษภาคม 2563 100 0 0 63 63 63 0 1 0 62 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 20 พฤษภาคม 2563 100 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 3 มิถุนายน 2563 100 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ