สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าหลวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าหลวง

4,157

288

2

1,066

1,356

1,356

66

88

0

1,202

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 1 16 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 46 46 46 0 4 0 42 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 25 กรกฎาคม 2562 100 0 1 34 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 82 82 82 0 10 0 72 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 66 66 66 0 1 0 65 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 6 สิงหาคม 2562 102 0 0 89 89 89 0 10 0 79 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 7 สิงหาคม 2562 101 1 0 88 89 89 0 2 0 87 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 8 สิงหาคม 2562 102 0 0 84 84 84 0 12 0 72 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 13 สิงหาคม 2562 101 0 0 81 81 81 0 6 0 75 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 14 สิงหาคม 2562 101 0 0 71 71 71 0 9 0 62 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 60 60 60 0 5 0 55 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 17 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 35 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 48 48 48 0 1 0 47 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 3 กันยายน 2562 100 0 0 31 31 31 0 4 0 27 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 4 กันยายน 2562 100 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 5 กันยายน 2562 100 0 0 27 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น 10 กันยายน 2562 120 111 0 16 127 127 0 11 0 116 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ 11 กันยายน 2562 180 138 0 0 138 138 0 0 0 138 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 17 กันยายน 2562 100 0 0 31 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 18 กันยายน 2562 100 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 19 กันยายน 2562 100 0 0 24 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 24 กันยายน 2562 100 0 0 20 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ 25 กันยายน 2562 150 38 0 3 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ