สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านหมี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 วัดโป่งแค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดึง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 วัดน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 วัดโป่งแค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดึง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 วัดน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 13 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 14 สิงหาคม 2562 38 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
9 วัดสว่างจิต หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 วัดศรีอุดม (ชอนกาเหว่า) หมู่ที่ 4 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 15 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 วัดสว่างจิต หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 วัดศรีอุดม (ชอนกาเหว่า) หมู่ที่ 4 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 วัดดงพลับ อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 วัดสว่างจิต หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 วัดศรีอุดม (ชอนกาเหว่า) หมู่ที่ 4 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 วัดโป่งแค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดึง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วัดน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 วัดสว่างจิต หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 23 สิงหาคม 2562 160 159 0 1 160 160 0 0 0 160 รายชื่อ
25 วัดศรีอุดม (ชอนกาเหว่า) หมู่ที่ 4 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 วัดดงพลับ อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 วัดน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2 กันยายน 2562 26 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
28 วัดน้ำสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 3 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
29 วัดศรีอุดม (ชอนกาเหว่า) หมู่ที่ 4 ตำบลชอนม่วง อำเเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 4 กันยายน 2562 66 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
30 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 4 กันยายน 2562 63 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
31 ศาลาอเนกประสงค์วัดดงพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาอเนกประสงค์วัดดงพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาอเนกประสงค์วัดดงพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 14 พฤศจิกายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 ศาลาอเนกประสงค์วัดดงพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 24 ธันวาคม 2562 63 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 25 ธันวาคม 2562 52 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 26 ธันวาคม 2562 116 0 0 116 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ