สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าวุ้ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าวุ้ง

576

179

1

174

354

354

0

32

0

322

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 15 สิงหาคม 2562 16 6 1 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 16 สิงหาคม 2562 16 8 0 8 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 17 สิงหาคม 2562 21 15 0 3 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 18 สิงหาคม 2562 10 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 19 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 20 สิงหาคม 2562 38 34 0 4 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 21 สิงหาคม 2562 20 17 0 3 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 23 สิงหาคม 2562 40 12 0 28 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 24 สิงหาคม 2562 15 7 0 8 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 26 สิงหาคม 2562 21 5 0 16 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 27 สิงหาคม 2562 39 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 28 สิงหาคม 2562 15 7 0 8 15 15 0 7 0 8 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 29 สิงหาคม 2562 15 4 0 2 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 30 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 31 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 6 กันยายน 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 11 กันยายน 2562 120 35 0 0 35 35 0 24 0 11 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ