สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าวุ้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 15 สิงหาคม 2562 16 6 1 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 16 สิงหาคม 2562 16 8 0 8 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 17 สิงหาคม 2562 21 15 0 3 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 18 สิงหาคม 2562 10 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 19 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 20 สิงหาคม 2562 38 34 0 4 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 21 สิงหาคม 2562 20 17 0 3 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 23 สิงหาคม 2562 40 12 0 28 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 24 สิงหาคม 2562 15 7 0 8 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 26 สิงหาคม 2562 21 5 0 16 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 27 สิงหาคม 2562 39 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 28 สิงหาคม 2562 15 5 0 7 12 12 0 4 0 8 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 29 สิงหาคม 2562 15 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 30 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 31 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 6 กันยายน 2562 15 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 11 กันยายน 2562 120 12 0 0 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 27 กันยายน 2562 80 15 0 2 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 29 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 13 ธันวาคม 2562 30 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 16 ธันวาคม 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 17 ธันวาคม 2562 60 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 18 ธันวาคม 2562 60 0 0 59 59 59 0 1 0 58 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 19 ธันวาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 20 ธันวาคม 2562 60 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 23 ธันวาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 21 มกราคม 2563 60 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ