สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชัยบาดาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 1 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 5 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 6 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 12 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 15 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซับเค้าแมว ม.4 ต.บัวชุม 21 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 22 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 2 สิงหาคม 2562 120 17 0 8 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม 7 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 9 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านถนนสุด ตำบลท่ามะนาว 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านถนนสุด ตำบลท่ามะนาว 16 สิงหาคม 2562 50 31 0 6 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อบต.ห้วยหิน(กุลทรัพย์) 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซับเค้าแมว ม.4 ต.บัวชุม 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 อบต.ห้วยหิน(กุลทรัพย์) 20 สิงหาคม 2562 120 68 1 13 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว 20 สิงหาคม 2562 130 0 0 48 48 48 0 13 0 35 รายชื่อ
40 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซับเค้าแมว ม.4 ต.บัวชุม 21 สิงหาคม 2562 70 57 0 8 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 22 สิงหาคม 2562 30 25 0 2 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ 23 สิงหาคม 2562 50 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 23 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.บัวชุม 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.บัวชุม 25 สิงหาคม 2562 60 28 0 18 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
49 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.3 ตำบลบัวชุม 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 26 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาประชาธิปไตยม.2 ต.บัวชุม 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.3 ตำบลบัวชุม 27 สิงหาคม 2562 150 56 0 9 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
53 ศาลาประชาธิปไตยม.2 ต.บัวชุม 28 สิงหาคม 2562 120 68 0 20 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
54 ศาลาวัดบ้านวังอ่าง หมู่1 ต.บัวชุม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศาลาวัดบ้านวังอ่าง หมู่1 ต.บัวชุม 30 สิงหาคม 2562 100 54 0 15 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 2 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 โรงเรียนวัดเขาสมโภชน์ ต.บัวชุม(ปณิชา) 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 โรงเรียนวัดเขาสมโภชน์ ต.บัวชุม(ปณิชา) 4 กันยายน 2562 100 65 0 29 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 4 กันยายน 2562 150 42 0 11 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ต.ม่วงค่อม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี 5 กันยายน 2562 150 74 0 7 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ต.ม่วงค่อม 6 กันยายน 2562 100 50 0 21 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 6 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศาลาประชาคมหมู่ 3 ตำบลท่าดินดำ 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลท่าดินดำ 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 วัดเขาตะแคงสามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 9 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบ้านปลวกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินดำ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลท่าดินดำ 9 กันยายน 2562 100 19 0 3 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
74 ศาลาประชาคมหมู่ 3 ตำบลท่าดินดำ 10 กันยายน 2562 100 20 0 10 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
75 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านซับกระโดน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 วัดเขาตะแคงสามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง 10 กันยายน 2562 150 81 1 17 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
77 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านซับกระโดน 11 กันยายน 2562 200 132 0 41 173 173 0 0 0 173 รายชื่อ
78 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโก 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลศิลาทิพย์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโก 12 กันยายน 2562 150 92 0 21 113 113 0 0 0 113 รายชื่อ
81 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลศิลาทิพย์ 13 กันยายน 2562 100 41 0 3 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
82 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 13 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 อบต.ชัยบาดาล (กุลทรัพย์) 16 กันยายน 2562 150 77 0 29 106 106 0 0 0 106 รายชื่อ
85 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 กันยายน 2562 150 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 17 กันยายน 2562 60 52 0 2 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
88 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 18 กันยายน 2562 500 171 0 21 192 192 0 0 0 192 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 19 กันยายน 2562 200 60 0 14 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ 19 กันยายน 2562 150 68 0 37 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
94 วัดซับยาง หมู่ 3 ตำบลศิลาทิพย์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 วัดซับยาง หมู่ 3 ตำบลศิลาทิพย์ 20 กันยายน 2562 150 62 0 7 69 69 0 1 0 68 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 23 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านบ่อน้ำ ต.หนองยายโต๊ะ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านบ่อน้ำ ต.หนองยายโต๊ะ 24 กันยายน 2562 150 70 0 9 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
101 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านแผ่นดินทอง ต.หนองยายโต๊ะ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ 25 กันยายน 2562 150 87 0 14 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
103 วัดเขาสลัดได หมู่ 10 ตำบลศิลาทิพย์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านแผ่นดินทอง ต.หนองยายโต๊ะ 26 กันยายน 2562 200 85 0 50 135 135 0 1 0 134 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 27 กันยายน 2562 90 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
107 วัดเขาสลัดได หมู่ 10 ตำบลศิลาทิพย์ 27 กันยายน 2562 150 102 0 8 110 110 0 0 0 110 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 30 กันยายน 2562 120 21 0 25 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 84 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
111 วัดดงน้อย หมู่ 2 ตำบลศิลาทิพย์ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 4 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 วัดดงน้อย หมู่ 2 ตำบลศิลาทิพย์ 4 ตุลาคม 2562 100 33 0 7 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 วัดซับสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลศิลาทิพย์ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 วัดซับสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลศิลาทิพย์ 8 ตุลาคม 2562 100 43 0 14 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
117 อาคาร SML วัดซับผาสุข หมู่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 อาคาร SML วัดซับผาสุข หมู่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ 9 ตุลาคม 2562 100 39 0 2 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 10 ตุลาคม 2562 100 62 0 27 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 11 ตุลาคม 2562 90 79 2 6 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 14 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 อบต.เขาแหลม (ปณิชา) 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 อบต.เขาแหลม (ปณิชา) 16 ตุลาคม 2562 150 91 0 29 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล(สำเริง) 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล(สำเริง) 17 ตุลาคม 2562 5 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
131 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 17 ตุลาคม 2562 200 91 0 2 93 93 0 0 0 93 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 17 ตุลาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 18 ตุลาคม 2562 100 5 0 3 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
134 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 21 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
138 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล(สำเริง) 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล(สำเริง) 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 25 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 28 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 8 พฤศจิกายน 2562 350 115 0 204 319 319 0 7 0 312 รายชื่อ
144 สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 11 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 12 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
146 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 2 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 2 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 2 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 15 พฤษภาคม 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 18 พฤษภาคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 19 พฤษภาคม 2563 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ