สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชัยบาดาล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชัยบาดาล

7,580

2,015

2

556

2,573

2,573

418

149

0

2,006

1. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 1 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 5 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 8 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 12 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 15 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 19 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 22 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 29 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 2 สิงหาคม 2562 90 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 2 สิงหาคม 2562 120 17 0 8 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
12. ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 5 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม 7 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 9 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 12 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านถนนสุด ตำบลท่ามะนาว 16 สิงหาคม 2562 50 31 0 7 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 19 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. อบต.ห้วยหิน(กุลทรัพย์) 20 สิงหาคม 2562 120 69 1 13 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว 20 สิงหาคม 2562 130 0 0 48 48 48 0 13 0 35 รายชื่อ
22. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซับเค้าแมว ม.4 ต.บัวชุม 21 สิงหาคม 2562 70 58 0 8 66 66 0 1 0 65 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 22 สิงหาคม 2562 30 25 0 2 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ 23 สิงหาคม 2562 50 18 0 0 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 23 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.บัวชุม 25 สิงหาคม 2562 60 30 0 18 48 48 0 2 0 46 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 26 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.3 ตำบลบัวชุม 27 สิงหาคม 2562 150 79 0 9 88 88 0 23 0 65 รายชื่อ
30. ศาลาประชาธิปไตยม.2 ต.บัวชุม 28 สิงหาคม 2562 120 72 0 20 92 92 0 4 0 88 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาวัดบ้านวังอ่าง หมู่1 ต.บัวชุม 30 สิงหาคม 2562 100 64 0 15 79 79 0 10 0 69 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 2 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 4 กันยายน 2562 150 49 0 11 60 60 0 7 0 53 รายชื่อ
35. โรงเรียนวัดเขาสมโภชน์ ต.บัวชุม(ปณิชา) 4 กันยายน 2562 100 69 0 30 99 99 0 5 0 94 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี 5 กันยายน 2562 150 78 0 7 85 85 0 4 0 81 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ต.ม่วงค่อม 6 กันยายน 2562 100 61 0 22 83 83 0 12 0 71 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 6 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลท่าดินดำ 9 กันยายน 2562 100 20 0 3 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 9 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลาประชาคมหมู่ 3 ตำบลท่าดินดำ 10 กันยายน 2562 100 25 0 10 35 35 0 5 0 30 รายชื่อ
42. วัดเขาตะแคงสามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง 10 กันยายน 2562 150 81 1 17 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
43. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านซับกระโดน 11 กันยายน 2562 200 132 0 41 173 173 0 0 0 173 รายชื่อ
44. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโก 12 กันยายน 2562 150 93 0 21 114 114 0 1 0 113 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 13 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลศิลาทิพย์ 13 กันยายน 2562 100 41 0 3 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
47. อบต.ชัยบาดาล (กุลทรัพย์) 16 กันยายน 2562 150 80 0 29 109 109 0 3 0 106 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 กันยายน 2562 150 0 0 39 39 39 0 10 0 29 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 17 กันยายน 2562 60 53 0 2 55 55 0 1 0 54 รายชื่อ
50. อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 18 กันยายน 2562 500 189 0 21 210 210 0 18 0 192 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ 19 กันยายน 2562 150 76 0 38 114 114 0 9 0 105 รายชื่อ
52. อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 19 กันยายน 2562 200 76 0 14 90 90 0 16 0 74 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. วัดซับยาง หมู่ 3 ตำบลศิลาทิพย์ 20 กันยายน 2562 150 62 0 7 69 69 0 1 0 68 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 23 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านบ่อน้ำ ต.หนองยายโต๊ะ 24 กันยายน 2562 150 71 0 0 71 71 71 0 0 0 รายชื่อ
57. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ 25 กันยายน 2562 150 87 0 0 87 87 87 0 0 0 รายชื่อ
58. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านแผ่นดินทอง ต.หนองยายโต๊ะ 26 กันยายน 2562 200 86 0 0 86 86 86 0 0 0 รายชื่อ
59. วัดเขาสลัดได หมู่ 10 ตำบลศิลาทิพย์ 27 กันยายน 2562 150 99 0 0 99 99 99 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 30 กันยายน 2562 90 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 4 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 7 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 11 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 14 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล (สำเริง) 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 74 74 74 74 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 21 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 25 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 28 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ