สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกสำโรง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโคกสำโรง

1,591

56

1

657

714

714

0

10

1

703

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 2 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 4 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 9 กรกฎาคม 2562 120 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
4. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลหนองแขม 10 กรกฎาคม 2562 120 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 11 กรกฎาคม 2562 99 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
6. ที่ทำการกำนันตำบลห้วยโป่ง 22 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลหนองแขม 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
8. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ตำบลหนองแขม 23 กรกฎาคม 2562 70 0 0 45 45 45 0 8 0 37 รายชื่อ
9. ที่ทำการกำนันตำบลห้วยโป่ง 23 กรกฎาคม 2562 90 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 30 กรกฎาคม 2562 91 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 31 กรกฎาคม 2562 90 0 0 75 75 75 0 0 1 74 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 6 สิงหาคม 2562 90 0 1 61 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
13. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลหนองแขม 6 สิงหาคม 2562 45 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
14. ศาลาวัดชอนบอน 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 70 70 70 0 1 0 69 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 7 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. วัดชอนอุดม 8 สิงหาคม 2562 75 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 8 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 5 กันยายน 2562 56 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ