สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกสำโรง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 2 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 4 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 9 กรกฎาคม 2562 120 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
4 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลหนองแขม 10 กรกฎาคม 2562 120 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 11 กรกฎาคม 2562 99 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลหนองแขม 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ทำการกำนันตำบลห้วยโป่ง 22 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ตำบลหนองแขม 23 กรกฎาคม 2562 70 0 0 45 45 45 0 8 0 37 รายชื่อ
10 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลหนองแขม 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
11 ที่ทำการกำนันตำบลห้วยโป่ง 23 กรกฎาคม 2562 90 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
12 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ตำบลหนองแขม 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 30 กรกฎาคม 2562 91 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 31 กรกฎาคม 2562 90 0 0 75 75 75 0 0 1 74 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 6 สิงหาคม 2562 90 0 1 61 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
16 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลหนองแขม 6 สิงหาคม 2562 45 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
17 ศาลาวัดชอนบอน 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 70 70 70 0 1 0 69 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 7 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 8 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 วัดชอนอุดม 8 สิงหาคม 2562 75 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 5 กันยายน 2562 56 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.คลองเกตุ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 วัดนกเขาเปล้า 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.คลองเกตุ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 วัดนกเขาเปล้า 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.คลองเกตุ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ