สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพัฒนานิคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 14 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อบต.โคกสลุง 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 อบต.โคกสลุง 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 อบต.โคกสลุง 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 อบต.โคกสลุง 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 11 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อบต.โคกสลุง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
17 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 27 สิงหาคม 2562 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว 3 กันยายน 2562 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 9 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง 24 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 24 กันยายน 2562 67 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
49 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 24 กันยายน 2562 60 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
50 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 25 กันยายน 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 25 กันยายน 2562 75 0 1 38 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลดีลัง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 26 กันยายน 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
54 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 26 กันยายน 2562 60 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
56 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 26 กันยายน 2562 50 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
57 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 26 กันยายน 2562 100 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
59 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 อบต.โคกสลุง 26 กันยายน 2562 100 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
62 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 27 กันยายน 2562 50 0 1 35 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
63 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 27 กันยายน 2562 100 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 27 กันยายน 2562 100 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
65 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 27 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 27 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
67 อบต.โคกสลุง 27 กันยายน 2562 100 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
68 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 27 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 27 กันยายน 2562 100 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
70 อบต.โคกสลุง 28 กันยายน 2562 120 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
71 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 28 กันยายน 2562 210 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
72 อบต.โคกสลุง 29 กันยายน 2562 90 0 2 7 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
73 อบต.โคกสลุง 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75 อบต.โคกสลุง 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 วัดหนองนา หมู่ 2 ตำบลพัฒนานิคม 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
79 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
80 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 5 ตุลาคม 2562 75 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
81 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 6 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 อบต.โคกสลุง 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 7 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 10 ตุลาคม 2562 25 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 18 ตุลาคม 2562 50 5 0 36 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
91 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 28 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 12 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
93 ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 12 ธันวาคม 2562 150 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
94 ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 13 ธันวาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 16 ธันวาคม 2562 90 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
96 ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 18 ธันวาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 19 ธันวาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 20 ธันวาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
99 ศาลา SML หมู่ 4 ตำบลโคกสลุง 7 มกราคม 2563 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 วัดหนองนา หมู่ 2 ตำบลพัฒนานิคม 9 มกราคม 2563 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
101 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 มะนาวหวาน 15 มกราคม 2563 50 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
102 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 31 มกราคม 2563 0 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
103 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 1 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 2 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 3 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 4 กุมภาพันธ์ 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 4 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 5 กุมภาพันธ์ 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 6 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 6 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 25 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 25 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 25 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 26 กุมภาพันธ์ 2563 200 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 26 กุมภาพันธ์ 2563 200 2 1 177 180 180 0 0 0 180 รายชื่อ
116 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 27 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 27 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 28 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 29 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ