สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพัฒนานิคม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพัฒนานิคม

3,251

1

0

29

30

30

0

12

0

18

1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. อบต.โคกสลุง 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. อบต.โคกสลุง 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7. อบต.โคกสลุง 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. อบต.โคกสลุง 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 11 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 19 19 19 0 9 0 10 รายชื่อ
14. อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. อบต.โคกสลุง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
17. อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
24. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 27 สิงหาคม 2562 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 30 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
35. อบต.หนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว 3 กันยายน 2562 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. อบต.หนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 9 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ