สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพัฒนานิคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 14 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อบต.โคกสลุง 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 อบต.โคกสลุง 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8 อบต.โคกสลุง 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 อบต.โคกสลุง 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 11 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 อบต.โคกสลุง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 15 15 15 0 5 0 10 รายชื่อ
16 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
19 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
25 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 27 สิงหาคม 2562 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 30 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว 3 กันยายน 2562 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 9 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง 24 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง 24 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
47 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 24 กันยายน 2562 60 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 24 กันยายน 2562 67 0 0 53 53 53 0 7 0 46 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 25 กันยายน 2562 75 0 1 38 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
51 เทศบาลตำบลดีลัง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 25 กันยายน 2562 30 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
53 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 26 กันยายน 2562 50 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน 26 กันยายน 2562 60 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
55 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 26 กันยายน 2562 100 0 0 36 36 36 0 9 0 27 รายชื่อ
57 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 26 กันยายน 2562 100 0 0 9 9 9 0 2 1 6 รายชื่อ
59 อบต.โคกสลุง 26 กันยายน 2562 100 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
60 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว 27 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
63 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 27 กันยายน 2562 50 0 1 41 42 42 0 6 0 36 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 27 กันยายน 2562 100 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
65 อบต.โคกสลุง 27 กันยายน 2562 100 0 1 20 21 21 0 6 1 14 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 27 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
67 องค์การบริหาร่วนตำบลน้ำสุด 27 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
68 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 27 กันยายน 2562 100 0 0 17 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 27 กันยายน 2562 100 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
70 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 28 กันยายน 2562 210 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
71 อบต.โคกสลุง 28 กันยายน 2562 120 0 0 9 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
72 อบต.โคกสลุง 29 กันยายน 2562 90 0 2 13 15 15 0 5 1 9 รายชื่อ
73 อบต.โคกสลุง 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75 อบต.โคกสลุง 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
77 วัดหนองนา หมู่ 2 ตำบลพัฒนานิคม 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 3 1 21 รายชื่อ
78 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 5 ตุลาคม 2562 75 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
81 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 6 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 อบต.โคกสลุง 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 วัดหนองนา หมู่2 ต.พัฒนานิคม 7 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 10 ตุลาคม 2562 25 1 0 14 15 15 0 13 0 2 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 อบต.หนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 18 ตุลาคม 2562 50 5 0 36 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
91 อบต. ช่องสาริกา หมู่ 12 ต.ช่องสาริกา 28 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา 12 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 18 18 18 0 1 1 16 รายชื่อ