สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองลพบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 10 กรกฎาคม 2562 120 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
13 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 ตำบลบางขันหมาก 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลกกโก 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 18 กรกฎาคม 2562 150 0 0 99 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลกกโก 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 22 กรกฎาคม 2562 230 0 0 142 142 142 0 0 0 142 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 ตำบลบางขันหมาก 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลา SML หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น 24 กรกฎาคม 2562 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 25 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 26 กรกฎาคม 2562 110 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
38 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 30 กรกฎาคม 2562 220 0 0 104 104 104 0 0 2 102 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 31 กรกฎาคม 2562 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลโคกตูม 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลกกโก 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
58 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 21 สิงหาคม 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 12 ตำบลบางขันหมาก 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 22 สิงหาคม 2562 50 42 0 1 43 43 0 1 0 42 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 28 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 28 สิงหาคม 2562 21 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 29 สิงหาคม 2562 55 55 0 0 55 55 0 1 0 54 รายชื่อ
70 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 4 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
71 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลา SML หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น 19 กันยายน 2562 50 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 20 กันยายน 2562 30 0 0 26 26 26 0 9 0 17 รายชื่อ
75 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 23 กันยายน 2562 70 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
76 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 24 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
77 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 25 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
78 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 26 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
79 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 30 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
83 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 8 ตุลาคม 2562 150 2 0 63 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
84 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 10 ตุลาคม 2562 70 5 0 22 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
86 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 58 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 16 ตุลาคม 2562 145 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 21 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 31 มกราคม 2563 20 0 0 4 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ