สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามโก้

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสามโก้

215

192

15

8

215

215

0

7

0

208

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 1 สิงหาคม 2562 15 0 15 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 6 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 8 สิงหาคม 2562 20 18 0 2 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 13 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 20 สิงหาคม 2562 20 16 0 4 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 22 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 27 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 29 สิงหาคม 2562 20 18 0 2 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ