สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามโก้

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 1 สิงหาคม 2562 15 0 15 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 6 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 8 สิงหาคม 2562 20 18 0 2 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 13 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 20 สิงหาคม 2562 20 16 0 4 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 22 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 27 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 29 สิงหาคม 2562 20 18 0 2 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 10 0 10 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ