สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวิเศษชัยชาญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวิเศษชัยชาญ

1,725

64

1

234

299

299

36

66

0

197

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 22 สิงหาคม 2562 40 22 0 3 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 2 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 9 กันยายน 2562 80 0 0 13 13 13 0 6 0 7 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 12 กันยายน 2562 40 14 0 5 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 13 กันยายน 2562 80 0 0 31 31 31 0 7 0 24 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 16 กันยายน 2562 80 0 0 30 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 18 กันยายน 2562 40 9 0 13 22 22 0 7 0 15 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 19 กันยายน 2562 40 0 0 35 35 35 0 16 0 19 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 20 กันยายน 2562 80 0 0 52 52 52 0 17 0 35 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 23 กันยายน 2562 80 0 0 10 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 25 กันยายน 2562 40 19 0 7 26 26 26 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 27 กันยายน 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ