สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวิเศษชัยชาญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 22 สิงหาคม 2562 40 22 0 3 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 2 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 9 กันยายน 2562 80 0 0 13 13 13 0 6 0 7 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 12 กันยายน 2562 40 14 0 5 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 13 กันยายน 2562 80 0 0 31 31 31 0 7 0 24 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 16 กันยายน 2562 80 0 0 30 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 18 กันยายน 2562 40 9 0 13 22 22 0 7 0 15 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 19 กันยายน 2562 40 0 0 35 35 35 0 16 0 19 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 20 กันยายน 2562 80 0 0 51 51 51 0 16 0 35 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 23 กันยายน 2562 80 0 0 10 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 25 กันยายน 2562 40 19 0 8 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 26 กันยายน 2562 40 1 0 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 27 กันยายน 2562 85 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ