สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแสวงหา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 33 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 39 39 39 0 8 0 31 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 6 0 11 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 2 กันยายน 2562 40 0 0 19 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ