สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแสวงหา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแสวงหา

1,480

0

0

149

149

149

0

28

0

121

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 33 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 35 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 39 39 39 0 8 0 31 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 6 0 11 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 2 กันยายน 2562 40 0 0 19 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ