สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 25 กรกฎาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 1 สิงหาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 1 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 23 23 23 0 11 0 12 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 4 กันยายน 2562 40 0 0 33 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 24 กันยายน 2562 30 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 21 21 21 0 5 0 16 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 31 31 31 0 9 0 22 รายชื่อ