สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ทอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพธิ์ทอง

810

20

1

81

102

102

24

16

1

61

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 25 กรกฎาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 1 สิงหาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 1 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 23 23 23 0 11 0 12 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 4 กันยายน 2562 40 0 0 33 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 24 กันยายน 2562 30 0 0 24 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ