สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไชโย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไชโย

900

69

0

2

71

71

0

0

1

70

1. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 6 สิงหาคม 2562 60 16 0 0 16 16 0 0 1 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 8 สิงหาคม 2562 60 8 0 1 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 13 สิงหาคม 2562 60 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 20 สิงหาคม 2562 60 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 23 สิงหาคม 2562 60 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ