สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไชโย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 6 สิงหาคม 2562 60 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 8 สิงหาคม 2562 60 8 0 1 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 13 สิงหาคม 2562 60 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 20 สิงหาคม 2562 60 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 23 สิงหาคม 2562 60 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 1 ตุลาคม 2562 50 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 3 ตุลาคม 2562 50 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 4 ตุลาคม 2562 50 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 10 ตุลาคม 2562 50 15 0 2 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 11 ตุลาคม 2562 50 17 0 0 17 17 0 6 0 11 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 15 ตุลาคม 2562 50 21 0 0 21 21 0 9 0 12 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 18 18 18 0 8 0 10 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 17 ตุลาคม 2562 50 11 0 0 11 11 0 11 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 22 ตุลาคม 2562 50 28 0 0 28 28 0 21 0 7 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 23 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 30 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ