สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอ่างทอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองอ่างทอง

560

0

0

135

135

135

0

14

0

121

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 4 0 8 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 3 0 8 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 3 กันยายน 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 5 กันยายน 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 10 กันยายน 2562 40 0 0 14 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 12 กันยายน 2562 40 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 17 กันยายน 2562 40 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 19 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ