สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอ่างทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 4 0 8 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 3 0 8 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 3 กันยายน 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 5 กันยายน 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 10 กันยายน 2562 40 0 0 14 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 12 กันยายน 2562 40 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 17 กันยายน 2562 40 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 19 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ