สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแพรก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านแพรก

180

15

0

1

16

16

0

0

0

16

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 1 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 8 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 22 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 29 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ