สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแพรก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 1 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 8 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 22 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 29 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ