สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมหาราช

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอมหาราช

192

107

0

4

111

111

0

14

0

97

1. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 2 สิงหาคม 2562 17 16 0 0 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 7 สิงหาคม 2562 18 18 0 0 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 16 สิงหาคม 2562 19 18 0 0 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 22 สิงหาคม 2562 17 15 0 1 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 30 สิงหาคม 2562 19 18 0 1 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 6 กันยายน 2562 19 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 13 กันยายน 2562 23 4 0 2 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ