สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมหาราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 2 สิงหาคม 2562 17 16 0 0 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 7 สิงหาคม 2562 18 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 16 สิงหาคม 2562 19 17 0 0 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 22 สิงหาคม 2562 17 14 0 1 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 30 สิงหาคม 2562 19 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 6 กันยายน 2562 19 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 13 กันยายน 2562 23 4 0 2 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 24 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ