สรุปยอดห้องสอบ อำเภออุทัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออุทัย

156

38

0

0

38

38

0

0

0

38

1. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 23 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 25 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 31 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 1 สิงหาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 8 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 15 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 22 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 29 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 5 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ