สรุปยอดห้องสอบ อำเภออุทัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 23 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 25 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 31 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 1 สิงหาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 8 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 15 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 22 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 29 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 5 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 24 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ