สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางซ้าย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางซ้าย

142

48

3

0

51

51

0

3

0

48

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 25 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 2 สิงหาคม 2562 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 8 สิงหาคม 2562 9 7 2 0 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 14 สิงหาคม 2562 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 15 สิงหาคม 2562 14 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 20 สิงหาคม 2562 11 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 21 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 22 สิงหาคม 2562 10 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 29 สิงหาคม 2562 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 5 กันยายน 2562 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 12 กันยายน 2562 5 5 0 0 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 13 กันยายน 2562 5 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ