สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางซ้าย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 25 กรกฎาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 2 สิงหาคม 2562 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 8 สิงหาคม 2562 9 7 2 0 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 15 สิงหาคม 2562 14 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 20 สิงหาคม 2562 11 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 21 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 22 สิงหาคม 2562 10 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 29 สิงหาคม 2562 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 5 กันยายน 2562 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 12 กันยายน 2562 5 5 0 0 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 13 กันยายน 2562 5 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ