สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสนา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเสนา

235

0

35

2

37

37

0

0

0

37

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 16 สิงหาคม 2562 20 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 19 สิงหาคม 2562 20 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 9 กันยายน 2562 35 0 17 2 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 16 กันยายน 2562 10 0 5 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ