สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 16 สิงหาคม 2562 20 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 19 สิงหาคม 2562 20 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 9 กันยายน 2562 35 0 17 2 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 16 กันยายน 2562 10 0 5 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 26 กันยายน 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ