สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังน้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังน้อย

120

20

0

0

20

20

0

0

0

20

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 22 สิงหาคม 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 29 สิงหาคม 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 5 กันยายน 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 12 กันยายน 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ