สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 22 สิงหาคม 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 29 สิงหาคม 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 5 กันยายน 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 12 กันยายน 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ