สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลาดบัวหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 22 สิงหาคม 2562 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 23 สิงหาคม 2562 8 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 30 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 3 กันยายน 2562 7 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 6 กันยายน 2562 9 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 13 กันยายน 2562 20 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 20 กันยายน 2562 19 19 0 0 19 19 0 6 0 13 รายชื่อ