สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภาชี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 20 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 4 กันยายน 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 9 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 10 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 12 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ