สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภาชี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภาชี

190

0

1

22

23

23

0

0

0

23

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 20 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 4 กันยายน 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 9 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 10 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 12 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ