สรุปยอดห้องสอบ อำเภอผักไห่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 8 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 9 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 21 สิงหาคม 2562 20 10 1 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 22 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 23 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 29 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 30 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 24 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ