สรุปยอดห้องสอบ อำเภอผักไห่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอผักไห่

190

100

1

2

103

103

2

0

0

101

1. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 19 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 8 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 9 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 21 สิงหาคม 2562 20 10 1 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 22 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 23 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 29 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 30 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 24 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ