สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางปะหัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางปะหัน

165

42

0

0

42

42

3

0

0

39

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 12 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 26 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 2 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 9 สิงหาคม 2562 15 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 16 สิงหาคม 2562 15 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 23 สิงหาคม 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 30 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 6 กันยายน 2562 15 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 20 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 27 กันยายน 2562 15 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ