สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางปะหัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 12 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 26 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 2 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 9 สิงหาคม 2562 15 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 16 สิงหาคม 2562 15 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 23 สิงหาคม 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 30 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 6 กันยายน 2562 15 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 20 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 27 กันยายน 2562 15 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ