สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางปะอิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 1 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 9 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ