สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางปะอิน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางปะอิน

280

32

0

5

37

37

0

0

0

37

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 1 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 9 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ