สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางบาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 7 สิงหาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 9 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 14 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 16 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 20 สิงหาคม 2562 40 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 22 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 28 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 30 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 25 กันยายน 2562 20 8 0 4 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 26 กันยายน 2562 20 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 27 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ