สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางบาล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางบาล

480

151

0

0

151

151

0

28

0

123

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 7 สิงหาคม 2562 40 15 0 0 15 15 0 5 0 10 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 9 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 14 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 16 สิงหาคม 2562 40 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 20 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 22 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 28 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 30 สิงหาคม 2562 40 21 0 0 21 21 0 5 0 16 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ