สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางไทร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางไทร

530

9

0

0

9

9

0

0

0

9

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 6 สิงหาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 16 สิงหาคม 2562 30 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 30 สิงหาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ