สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนครหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 24 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 31 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 7 สิงหาคม 2562 15 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 21 สิงหาคม 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 27 สิงหาคม 2562 15 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 11 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 18 กันยายน 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 25 กันยายน 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 2 ตุลาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 8 ตุลาคม 2562 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 17 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ