สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนครหลวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนครหลวง

165

39

0

0

39

39

0

7

0

32

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 24 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 31 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 7 สิงหาคม 2562 15 9 0 0 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 21 สิงหาคม 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 27 สิงหาคม 2562 15 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 11 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 18 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 6 0 9 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 25 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ