สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าเรือ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าเรือ

420

72

0

0

72

72

0

0

0

72

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 10 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 17 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 20 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 6 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 18 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ