สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 9 สิงหาคม 2562 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ