สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

186

1

0

15

16

16

0

0

0

16

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 9 สิงหาคม 2562 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ