สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามโคก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 10 กันยายน 2562 25 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 11 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 17 กันยายน 2562 25 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 18 กันยายน 2562 20 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาประชาคมหมู่ที่6 ต.บ้านปทุม 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเชียงรากใหญ่ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 20 กันยายน 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 23 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 ศาลาประชาคมหมู่ที่6 ต.บ้านปทุม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 24 กันยายน 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 2 ตุลาคม 2562 30 9 0 2 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 7 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 29 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 30 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 31 ตุลาคม 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ