สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำลูกกา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลำลูกกา

252

27

0

41

68

68

0

23

0

45

1. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 8 สิงหาคม 2562 22 7 0 3 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 12 กันยายน 2562 20 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ