สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำลูกกา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 8 สิงหาคม 2562 22 7 0 3 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 12 กันยายน 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 26 กันยายน 2562 40 30 0 1 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ