สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลาดหลุมแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 6 สิงหาคม 2562 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 7 สิงหาคม 2562 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 14 สิงหาคม 2562 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 26 กันยายน 2562 20 42 0 5 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 10 ตุลาคม 2562 40 3 0 4 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ