สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลาดหลุมแก้ว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลาดหลุมแก้ว

140

30

0

0

30

30

30

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 6 สิงหาคม 2562 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 7 สิงหาคม 2562 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 14 สิงหาคม 2562 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 26 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ