สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองเสือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 7 สิงหาคม 2562 85 70 0 2 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 8 สิงหาคม 2562 70 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 9 สิงหาคม 2562 60 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 13 สิงหาคม 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 14 สิงหาคม 2562 120 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 15 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 16 สิงหาคม 2562 140 64 0 0 64 64 0 1 0 63 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 21 สิงหาคม 2562 80 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 2 กันยายน 2562 100 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 3 กันยายน 2562 180 100 0 2 102 102 0 0 0 102 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 4 กันยายน 2562 131 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 5 กันยายน 2562 130 65 0 1 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 6 กันยายน 2562 100 23 0 1 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 9 กันยายน 2562 100 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 10 กันยายน 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 11 กันยายน 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 12 กันยายน 2562 100 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 16 กันยายน 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 17 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 19 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 20 กันยายน 2562 130 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 23 กันยายน 2562 100 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 24 กันยายน 2562 100 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 25 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 26 กันยายน 2562 120 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 27 กันยายน 2562 100 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 30 กันยายน 2562 100 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 5 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 6 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 7 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 18 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 21 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 22 ตุลาคม 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 23 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 28 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ