สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองเสือ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองเสือ

3,296

518

0

6

524

524

18

22

0

484

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 7 สิงหาคม 2562 85 74 0 2 76 76 0 4 0 72 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 8 สิงหาคม 2562 70 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 9 สิงหาคม 2562 60 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 13 สิงหาคม 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 14 สิงหาคม 2562 120 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 15 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 16 สิงหาคม 2562 140 70 0 0 70 70 0 6 0 64 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 21 สิงหาคม 2562 80 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 2 กันยายน 2562 100 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 3 กันยายน 2562 180 113 0 2 115 115 0 12 0 103 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 4 กันยายน 2562 131 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 5 กันยายน 2562 130 65 0 1 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 6 กันยายน 2562 100 23 0 1 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 9 กันยายน 2562 100 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 10 กันยายน 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 11 กันยายน 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 12 กันยายน 2562 100 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 16 กันยายน 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 17 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 20 กันยายน 2562 100 18 0 0 18 18 18 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 23 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ