สรุปยอดห้องสอบ อำเภอธัญบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 9 กันยายน 2562 24 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 10 กันยายน 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 13 กันยายน 2562 20 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 16 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 18 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 20 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 23 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 24 กันยายน 2562 25 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 26 กันยายน 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 27 กันยายน 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 30 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ