สรุปยอดห้องสอบ อำเภอธัญบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอธัญบุรี

599

86

1

2

89

89

62

3

0

24

1. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 9 กันยายน 2562 24 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 10 กันยายน 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 13 กันยายน 2562 20 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 16 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 18 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 23 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ