สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 11 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 12 กันยายน 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 16 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 17 กันยายน 2562 32 21 0 1 22 22 0 9 0 13 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 18 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 14 0 5 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 19 กันยายน 2562 25 19 0 2 21 21 0 4 0 17 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 20 กันยายน 2562 30 25 0 1 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 23 กันยายน 2562 10 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 27 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ