สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองหลวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคลองหลวง

153

84

0

12

96

96

30

23

0

43

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 11 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 12 กันยายน 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 16 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 17 กันยายน 2562 32 21 0 1 22 22 0 9 0 13 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 18 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 14 0 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 19 กันยายน 2562 25 19 0 2 21 21 4 0 0 17 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 20 กันยายน 2562 30 25 0 1 26 26 26 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 27 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ