สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากเกร็ด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 8 สิงหาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 4 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 5 กันยายน 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 6 กันยายน 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25 วัดศาลากุล 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 อบต.บางตะไนย์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 9 กันยายน 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28 อบต.บางตะไนย์ 10 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 13 0 10 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 11 กันยายน 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
31 อบต.อ้อมเกร็ด 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 อบต.อ้อมเกร็ด 12 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
33 วัดศาลากุล 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 12 กันยายน 2562 70 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 วัดศาลากุล 13 กันยายน 2562 50 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ