สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากเกร็ด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปากเกร็ด

890

58

1

24

83

83

0

14

0

69

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 8 สิงหาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 4 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 5 กันยายน 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 6 กันยายน 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 9 กันยายน 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21. อบต.บางตะไนย์ 10 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 13 0 10 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 11 กันยายน 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 12 กันยายน 2562 70 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25. อบต.อ้อมเกร็ด 12 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. วัดศาลากุล 13 กันยายน 2562 50 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ